Ponúkam pomoc ľuďom s nasledovnými problémami:

 • stavy úzkosti, fóbie;
 • depresívne stavy;
 • poruchy spánku;
 • telesné ťažkosti súvisiace so stresom
  (napr. bolesti chrbta, hlavy, tráviace problémy, únava, búšenie srdca);
 • problémy vo vzťahoch;
 • nízke sebavedomie.

Ďalej ponúkam:

 • služby psychiatrickej ambulancie;
 • poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja;
 • nácvik relaxačnej techniky "autogénny tréning".

 Pri svojej práci vychádzam z princípov psychodynamickej psychoterapie.